Tarbil – Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi

Çiftçiler için bulunduğu yer ve ekeceği tohuma göre ideal ekim tarihi belirlenmes, saatlik yağış tahmini, zirai uyarılar ve sulama yönetimi gibi geniş bir faydalanma alanı sağlayan Tarbil projesinin saha uygulama kısmında taşeron firma üzerinden görev aldım.

Proje süresince gerek mevcutta kurulmuş olan istasyonların gerekse yeni kurulacak olan istasyonlarda;

  • Sistem optimizasyonu
  • Enerjinin verimli kullanılması
  • Sistem pano tasarımı
  • Sistem bileşenlerinin belirlenmesi
  • Saha organizasyonu
  • Kurulum alanının verim planı
  • Test, kontrol ve kabul işlemlerinin yapılması

bölümlerinde aktif olarak görev aldım.

 

Yapılan iyileştirmeler, organizasyon planları ve saha yönetimi doğrultusunda proje bedelinin;

  • %3 ü oranında maddi tasarruf sağlandı.
  • %2 lik nakdi karşılığa tekabül eden zamandan kazanım elde edildi.
Proje Bilgileri

Proje Tarihi: 2013 – 2015

Proje Bütçesi: 15.000.000 ₺

Uygulama Yeri: Türkiye (Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri)

Teknolojiler: Yenilenebilir Enerji, Telemetri Sistemleri, Hava Durum Takibi tahmini, Saha İzleme